Kysely eurovaaliehdokkaille

Ttip-verkostolla on parhaillaan käynnissä kysely, jolla pyritään kartoittamaan eurovaaliehdokkaiden näkemyksiä ja suhtautumista TTIP-sopimukseen. Kyselyllä on tarkoitus herättää keskustelua ja tuottaa tietoa ehdokkaiden näkemyksistä äänestäjien käyttöön. Kysely on pyritty lähettämään kaikille tiedossa oleville eurovaaliehdokkaillle ja puolueiden vaalipäälliköille. Tuloksia tullaan julkaisemaan ainakin näillä nettisivuilla ja Hiekanjyvät -lehden TTIP -teemanumerossa. Kyselyn runko ja esittelyteksti on nähtävissä alla.

Mikäli olet ehdokas ja haluat vastata kyselyyn, mutta et ole saanut kyselylomaketta ota yhteyttä osoitteeseen ttipverkosto@gmail.com , niin lähetämme sen sinulle.

***

TTIP-kysely eurovaaliehdokkaille

Tällä kyselyllä kartoitetaan EU-vaaliehdokkaiden suhtautumista EU:n ja Yhdysvaltain väliseen vapaakauppasopimukseen (Transatlantic Trade and Investment Partnership eli TTIP ). Kyselyn on tuottanut yhteistyössä kansalaisjärjestöjen verkosto TTIP-info (https://ttipinfo.wordpress.com/), Hiekanjyvät-lehti (http://www.attac.fi/hiekanjyvat) sekä joukko Tampereen ja Helsingin yliopistojen opiskelijoita ja tutkijoita. Kaikki kyselyyn liittyvä tieto ja vastaukset ovat julkisia ja ne tullaan julkaisemaan ainakin vapaakauppa-lehdessä ja TTIP-infon nettisivuilla. Lisätiedot: ttipverkosto@gmail.com

TAUSTAA

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership ) on neuvotteilla oleva sopimus kauppa- ja investointikumppanuudesta Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Neuvotteluista vastaa komissio, lopullisesta hyväksymisestä Euroopan parlamentti. Sopimuksella luotava yhteismarkkina-alue olisi maailman suurin. Bruttokansantuotteeltaan alue vastaa puolta koko maailman BKT:sta. Komissio perustelee sopimusta talouskasvulla ja uusilla työpaikoilla.Toisaalta monet tahot ovat sopimuksesta myös huolissaan. Neuvotteluita käydään suljetuin ovin. Julkisesti ei ole kerrottu, mitä kaikkea neuvottelut koskevat ja mitä eivät. Näyttää mahdolliselta, että sopimusta neuvotellaan ns. negatiivisen listan pohjalta: kaikki, mitä ei erikseen suljeta sopimuksen ulkopuolelle, voitaisiin vapauttaa.

VIRALLINEN SOPIMUSAGENDA

TTIP-neuvottelujen asialistaa on rakennettu vuodesta 2011 alkaen. Työstä vastasi korkean tason työryhmä, High Level Working Group (HLWG), jonka lopullisen raportin nojalla Euroopan ministerineuvosto vuoden 2013 maaliskuussa myönsi neuvottelumandaatin. Raportissa todetaan, että sopimuksen tavoitteena on ”saavuttaa kunnianhimoiset lopputulokset kolmella kattavalla alueella: a) markkinoillepääsy; b) sääntelyyn liittyvät asiat ja tullien ulkopuoliset kaupan esteet; ja c) säännöt, periaatteet, ja uudet yhteistyömuodot globaalin kaupan haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamiseksi.”Palveluiden kaupan alalla tavoite on sitoutua ”korkein vapauttamisen aste, jonka neuvotteluosapuolet muissa vapaakauppa-sopimuksissaan ovat saavuttaneet”, ja ”markkinoiden avaaminen sektoreilla, jotka toistaiseksi ovat herkän luonteensa vuoksi olleet suljettuja. Markkinoillepääsy tulisi sallia julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin kaikilla julkishallinnon tasoilla.”

VAIKUTUSALUEITA:

1) palveluiden kaupan vapauttaminen
2) julkiset hankinnat
3) rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen ja sääntelyn yhdenmukaistaminen
4) investointisuoja
5) työehtolainsäädäntö
6) energiapalvelut, vedenjakelu ja jätehuolto
7) patenttioikeudet
8) internetin valvonta ja yksityisyyden suoja
9) ympäristön ja terveydensuojelu sekä tuotteiden merkinnät
(esimerkiksi geenimanipuloidut elintarvikkeet ja rehu)

TTIP:N MERKITYS

Vapaakauppasopimuksissa on usein rajattu tiettyjä elämän alueita sopimusten ulkopuolelle. Esimerkiksi Maailman kauppajärjestö WTO:n palvelusopimuksessa vain 40 prosenttia jäsenmaista sitoutui vapauttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kaupan, mutta jopa 90 prosenttia vapautti turismin.Julkinen sääntely on politiikkaväline, jolla suojellaan ympäristöä, edistetään sosiaalisia perusoikeuksia ja rajoitetaan markkinoiden toimintaa. Markkinoillepääsyn avaaminen ja sääntelyn yhtenäistäminen voi tuoda kustannussäästöjä ja lisätä markkinoiden toimivuutta, mutta se voi myös muuttaa yhteiskuntamme perusrakenteita, sillä hyvinvointivaltio perustuu markkinoiden sääntelyyn.TTIP-sopimuksen laajuus on keskeinen kysymys demokraattisen sääntelyvallan näkökulmasta. Sopimus vaikuttaa myös tulevaisuuden sosiaaliseen malliin niin Euroopassa kuin Suomessakin. On tärkeää, että keskustelua sopimuksesta ja sen sisällöistä käydään ennen eurovaaleja, siksi

TOIVOMME TEIDÄN VASTAAVAN KOLMEEN KYSYMYKSEEN:

* Required

1. Äänestäisittekö Euroopan parlamentissa TTIP:n hyväksymisen puolesta vai sitä vastaan sen tiedon valossa, mikä sopimuksesta on tällä hetkellä? *

puolesta vastaan

2. Onko Teillä ehtoja sopimukselle, joiden täyttyminen on välttämätön osa tukeanne? *

Ei ehtoja On ehtoja

3. Mitä ovat ehtonne sopimuksen hyväksymisen puolesta äänestämiselle/sopimuksen hyväksymiselle?

Nimenne *

Puolueenne/vaalilistanne *

Itsenäisyyspuolue
Kansallinen kokoomus
Muutos 2011
Perussuomalaiset
Piraattipuolue
Suomen Keskusta
Suomen Kommunistinen Puolue
Suomen Kristillisdemokraatit
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vasemmistoliitto
Vihreä liitto
Other
Mainokset