Ehdokkaiden vastaukset kyselyyn

Ttip-verkosto toteutti kyselyn eurovaaliehdokkaille, jossa tiedusteltiin heidän suhtautumistaan vapaakauppasopimukseen tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen valossa. Kysely lähetettiin ensin kaikille  ennen 23.3. nimetyille ehdokkaille ja uudestaan 14.5 kaikille ehdokkaille. Kysely lähtetettiin suoraan henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin niille joiden osoitteet oli löydettävissä puolueen nettisivuilta. Muille kysely lähetettiin vaalipäälliköiden tai puheenjohtajien kautta. (Kysely nähtävissä täällä.)

Yhteensä vastauksia tuli 102: 59 eduskuntapuolueista ja 43 muista. Vastausinnokkuudessa oli selvää hajontaa: eniten vastauksia tuli pieniltä puolueilta ja vähiten Keskustalta, Kookomukselta ja Perussuomalaisilta.  Sopimuksen vastaustajat vaikuttivat hanakammilta vastaamaan kyselyyn kuin  sen puolustajat. Myös eri puolueiden sisällä näkemykset vaihtelevat jonkin verran sekä sopimuksen hyväksyttävyyden että sille asetettujen ehtojen osalta.  Jos siis katselet täältä mahdollisia ehdokkaita ja heidän näkemyksiään muista myös tarkastaa puolueen yleinen linja sopimukseen, sillä kyselyn peruteella ei saa kokonaiskuvaa asiasta. Tarkemmin analyseerattuja vastauksia, mutta ennen kaikkien vastauksien saamista löytyy Vapaakauppalehdestä.

T4.green.Puolueiden TTIP-kanta prosentteina vastanneista

Kaikki puolueet huomioiden sopimuksen vastustajia oli kyselyyn vastanneissa huomattavasti enemmän kuin kannattajia.

T4.yellowish.Eduskuntapuolueiden TTIP-kanta prosentteina vastanneista

Eduskuntapuolueissa vastanneita oli vähemmän ja hajontaa mielipiteissä enemmän. Vastauksista on mahdotonta tehdä päätelmiä suurten puolueiden linjasta TTIP-sopimukseen.

Itsenäisyyspuolue
Kansallinen kokoomus
Muutos 2011
Perussuomalaiset
Piraattipuolue
Suomen Keskusta
Suomen kommunistinen puolue
Suomen kristillisdemokraatit
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen sosialidemokraattinen puolue
Vasemmistoliitto
Vihreä liitto

Itsenäisyyspuolue

ei ole ehtoja vastaan Olen ehdottomasti sitä vastaan Jon Hellevig
On ehtoja vastaan Tälläisiä neuvotteluja ei pitäisi käydä ”suljetuin ovin” eikä yleensäkään ylikansallisesti. Tietenkin Lissabonin-sopimuksen jälkeen komissiolla on ollut oikeus tehdä kansainvälisiä sopimuksia koko EU:ta koskien. Tässä on myös yksi erittäin painava syy erota EU:sta pikaisesti.Tällaiset sopimukset on tehtävä ”avoimin kortein” kansallisella tasolla jokaisen valtion tarpeita, resursseja ja tahtotilaa kunnioittaen. Pasi Hentunen
on ehtoja vastaan -Täysin avoin valmisteluprosessi
-Sopimus ei saa astua miltään osin kansallisen demokratian varpaille.
-Ehdoton ei investointisuojalle.
-Sopimuksen täytäntöönpanosta on järjestettävä kansanäänestys kaikissa jäsenmaissa..
Stefan Holm
On ehtoja vastaan Yksinkertaisuudessaan en hyväksy minkäänlaisia kansainvälisen kaupankäynnin juridisia perusteita, joilla ylikansalliset yhtiöt saisivat ylivaltaa kansalliseen lainsäädäntöön nähden. Etenkin amerikkalaismallinen kauppa/yrityskäsitys ei sovellu alkuunkaan eurooppalaiseen yritystoimintaan. Alexander Holthoer
On ehtoja vastaan Jo nykyistenkin ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ongelmien taustalla ovat erilaiset vapaakauppaan liittyvät sopimukset.Vapaakaupan luonnollinen seuraus on markkinoiden monopolisoituminen, eli käytännössä kaikki taloudellisesti tuottavimmat toimialat ajautuvat harvojen toimijoiden käsiin, eikä niillä ole lähtökohtaisesti juurikaan yhteiskunnallista vastuuta.Lisäksi ne hallitsevat pääomavirtoja kohtuuttomalla painoarvolla ja jo nyt on nähtävissä oikeudellisten kiistojen lisääntyminen ympäristöön, patenttioikeuksiin ja ihmisoikeuksiin nähden. Kaikki viittaa siihen, että syntyvien mammuttien taloudellinen etu olisi syrjäyttämässä muut yhteiskunnalliset tavoitteet ja erityisesti yksilöiden vaikutusmahdollisuudet supistuisivat olemattomiin lähes kaikissa suhteissa.Olen siis jyrkästi sopimuksen solmimista vastaan, ellei vastapainoksi kehitetä osuustoiminnallisten yhteisöjen mahdollisuuksia kilpailla paikallisesti ylikansallisia korporaatioita vastaan. Tällä hetkellä sellaisia mahdollisuuksia ei ole olemassa ainakaan Suomen yritys- ja verolainssäädännön puitteissa. Olen tästä aivan sataprosenttisen varma, koska olen käytännössä testannut eri yritysmuotojen toimintamahdollisuuksia.Suomea ollaankin tahallisesti ajamassa puolustuskyvyttömään tilaan, mistä korporaatioiden on edullista lunastaa kasvumahdollisuuksia ainakin hetkellisesti.Pitkäaikaista iloa siitäkään ei tule olemaan, koska boom and bust-ilmiö on leivottu talousjärjestelmän sisäiseksi ominaisuudeksi, eikä se ole vielä koskaan ollut vältettävissä, eikä tule olemaankaan.

Olisi kenties myös harkittava jotain rajanvetoa sille, mihin kokoluokkaan yksittäisen yrityksen sallitaan kasvaa.

Ekologiset ja sosiaaliset syyt puoltavat kuitenkin lähtökohtaisesti koko kauppasopimuksen hylkäämistä. Lopullista kantaa on toki vaikea muodostaa ennen sisältöön tutustumista. Hyväksymisprosessista on tehty toki mahdollisimman epädemokraattinen, eli EUn vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti kansalaisten tahtotilaa ei tiedustella.

Kiitokset tärkeän asian ylläpitämisestä.

Timo Isosaari
Ei ehtoja vastaan Vaikeaa yksilöidä ehtoja tarkkaan , mutta pääsääntönä on, että TAFTA saattaisi olla mahdollinen tietyin rajauksin, TTIP ei ollenkaan. Käsitän nämä sopimukset yhdessä neuvoteltaviksi. Tosin TAFTAssakin on ongelmana megayhtiöiden todennäköinen ylivalta, ja sitä kautta avautuva lähes ratkaisematon skenaario: poliittisen ylivallan eli lainsäädäntövallan, siirto mainituille megayhtiöille. Tämän vaaran takia olisikin siirryttävä kansallisiin päätöksentekoprosesseihin takaisin. Niiden avulla voidaan suojata edes jollain tavalla tavallisen arjen ihmisen elämää. Veijo Kare
Ei ehtoja vastaan Vastustan sopimusta kategorisesti, koska näitä ”vapaa”kauppasopimuksia on käytetty taloudelliseen sodankäyntiin heikkoja maita vastaan pitkään.Sopimus läpi mennessään vaurioittaa demokratiaa, työväen oikeuksia ja ihmisoikeuksia. Susanna Kaukinen
on ehtoja vastaan Kansalaisyhteiskunnan suvereniteettia murentavien ehtojen kertakaikkinen poistaminen. Yleensäkin korporatiivisen sanelupolitiikan poistaminen sopimuksesta. Saku Mättö

Kansallinen kokoomus

On ehtoja puolesta Ehdot liittyvät luonnonvarojen käyttöön ja eläinten kohteluun liittyvään sääntelyyn. On tiedettävä ennen päätöksentekoa kansallisten säädösten ja vapaakauppasopimuksen sisällön ja velvoittavuuden suhde. Jari Andersson
On ehtoja puolesta Julkisten hankintojen vapautuminen
Merkinnät geenimanipulaatiosta
Arto Ojala
On ehtoja vastaan Tällä hetkellä vapaakauppasopimuksesta ei ole selvillä niitä yksityiskohtia, joiden perusteella olisi mahdollista päättää, onko sopimus kannatettava vai ei. Kiitos aktiivisen kansalaiskeskustelun ja julkisuuden, sisältökysymyksistä järjestetään nyt myös Euroopan parlamentissa avoimia keskusteluja. Avoinna on vielä äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä, joiden sisällöstä riippuu oma tukeni sopimukselle.

Yksi näistä on paljon julkisuudessakin puhuttu investointisuoja. Lauseke ei ole ongelma itsessään, määrittävää on tuollaisen lausekkeen sisältö.

Ongelma tuollainen investointisuoja-lauseke olisi silloin, jos kansallisia, demokraattisesti laadittuja lakeja jouduttaisiin lausekkeen perusteella mitätöimään. Ongelmaksi näen kuitenkin myös sen, ellei tällaiseen kauppasopimukseen neuvoteltaisi minkäänlaista sijoittajansuojaa koskevaa lauseketta, sillä tällöin toimijoilta – sekä yhdysvaltalaisilta että eurooppalaisilta! – puuttuisi huomattava oikeusvarmuus ja selkeät pelisäännöt siitä, miten ongelmatilanteissa toimitaan.

Tulee olla mahdollista neuvotella sellaisesta sijoittajansuojasta, joka ei ole kohtuuton, vaan tuo tarvittavan toimintavarmuuden samalla säilyttää kansallisesti, demokraattisesti laadittujen lakien pätevyyden.

Sirpa Pietikäinen

Muutos 2011

ei ole ehtoja vastaan Minun on hyvin vaikea kuvitella, että kallistuisin tukemaan tätä sopimusta, sillä se hyödyttää lähinnä suuria, monikansallisia yrityksiä pienten toimijoiden kustannuksella, kaventaa entisestään kansallista päätösvaltaa ja demokratiaa sekä herättää minussa niin paljon epäilyksiä, että en usko vastaan tulevan tilannetta, jossa äänestäisin sopimuksen hyväksymisen puolesta.
Esimerkkinä mieleeni tulee maailman ruokakriisi, jonka taustalla on paljon syitä, jotka johtuivat WTO:n ja IMF:n vaatimuksista tehdä ruokatuotannosta globaalimpaa toimintaa; tullit poistuivat, lannoite- ja siemenkauppa siirtyi yksityisiin käsiin eikä pienviljelijöillä ollut enää varaa tuottaa ravintoa. Sen seurauksena monissa maissa, joissa ennen kyettiin itse tuottamaan ravintoa omalle kansalle, on tultu riippuvaisiksi ulkomaisesta ruokatuotannosta, ihmisillä ei ole varaa ostaa ruokaa eikä viljellä. Tuo on minun mielestäni hemmetin hieno esimerkki siitä, mitä joku EU:n ja USA:n vapaakauppa-alue käytännössä tarkoittaisi, enkä minä halua jotain Monsantoa EU:hun kyttäämään ja määräilemään ihmisiä.
Helena Eronen
ei ole ehtoja vastaan En hyväksyisi sopimusta tässä, enkä tulevassa elämässä yhtään millään ehdoilla. Tähän astisen näytön perusteella näyttää siltä , että vapaakauppasopimukset näyttävät lisäävän vain ”kaupan” eli suurten yritysten ja finanssippirien vapautta ja häviäjinä ovat demokratia, luonto, tavalliset ihmiset ja erityisesti ne, jotka jo muutenkin ovat heikoimmassa asemassa.Yleensäkin näkisin ihmiskunnan ja tämän planeetan selviämisen ainoana mahdollisuutena siirtymisen mahdollisimman suuressa määrin globaalista kohti paikallista. Kristiina Kalliojärvi
ei ole ehtoja vastaan Koska sopimus käytännössä tarkoittaisi myös sitä, että Suomi joutuisi maksamaan arvioidun voiton jokaiselle kaivosyhtiölle joka ei saisi lupaa, esim. luonnonsuojelualueelle, tai jokaisesta menetetystä luvasta rakentaa kauppa tai muu liiketila ihan mihin tahansa, en ole hyväksymässä tätä millään poliittisella jargonilla höystettynä, sillä nuo samat asiat on kuitenkin pyritty piilottamaan sopimukseen ja kiristykset nollattu pienellä sivulauseella. Kimmo Koljonen
ei ole ehtoja vastaan   Jari Leino
ei ole ehtoja vastaan Junes Lokka
ei ole ehtoja vastaan Jari Väli-Klemelä

Perussuomalaiset

on ehtoja puolesta – työntekijöiden pohjoismaisen suojan tasoa ja TES-oikeuksia ei saa heikentää
– geenimanipuloitu ravinto on pääsääntöisesti torjuttava
– investointisuoja ei saa jäädyttää Suomen lainsäädännön perusteltua kehittämistä (esim. ympäristönsuojeluin ja työelämän lasinsäädännössä)
– riitaratkaisumenetelmäksi ei saa hyväksyä kansainvälistä välimiesmenettelyä, vaan vakinaisten kansallisten tuomioistuimen toimivalta on säilytettävä.
Erkki Havansi
on ehtoja puolesta Kannatan vapaa-kauppaa, mutta itsenäisillä valtioilla tulee olla oikeus säädellä oman edun mukaisia säädöksiä, joilla voidaan helpottaa paikallisten työllisyytta ja hyvinvointia. Näihin asioihin on sopimusta tehdessä paneuduttava tiukasti ja kun lopullinen sopimus on joskus äänestyksessä, on sen oltava myös Suomen kannalta edullinen. Jani Kolehmainen
On ehtoja puolesta Täytyy saavuttaa merkittävä nettohyöty suomalaiselle työlle ja yritystoiminnalle, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ILKKA MATINPALO
On ehtoja puolesta Kyseessä on valtavan laaja ja merkittävä sopimuskokonaisuus, johon suhtaudun lähtökohtaisesti myönteisesti. Keskeisiä kriteerejäni ovat mm. seuraavat:
– Neuvotteluiden sisällöstä ja sopimuksesta tiedotetaan kansallisia parlamentteja hyvissä ajoin, ja asiasta käydään aitoa kansalaiskeskustelua.
– Sopimuksen käyttöönotto ja aikataulu porrastetaan järkevästi.
– Sopimuksen valvonnasta tehdään avointa ja läpinäkyvää.
– Sopimus on laadittu markkinaperiaatteiden mukaan, eikä siinä ole ”yllätyksiä”.
– Sopimuksen sisältöä ei ole lobattu suosimaan vaikutusvaltaisia eturyhmiä.
– Tuoteturvallisuus ja muut hyväksi kokemamme laatustandardit Suomessa eivät heikkene sopimuksen myötä tarpeettomasti.
– Kansallinen kontrolli pysyy mm. kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeiden tekijöiden ja keskeisimpien avainsektorien suhteen (ml. maaperämme resurssien hyödyntäminen).
Sakari Puisto
On ehtoja puolesta, vastaan Julkiset palvelut on jätettävä sopimuksen ulkopuolelle ja maatalouteen on sallittava kansallinen tukijärjestelmä.
Investointisuoja pitää neuvotella siten, että sen kanssa emme aja suohon.
Mauno Vanhala

Piraattipuolue

on ehtoja vastaan Erityisesti yksityisyyden suojan, tietosuojan, kuluttajansuojan, palveluntarjoajien vastuuvapauden, verkkoneutraliteetin ja patenttien osalta sääntelyn tulisi olla järkevää tavallisten eurooppalaisten näkökulmasta. Sääntelyn tulisi olla Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja EU:n perusoikeuskirjan mukaista. Kaavailtu investointisuoja nykyisellään heikentäisi demokratiaa. Sopimusneuvottelujen avoimuutta pitäisi parantaa. Niin kauan kuin nämä ehdot eivät toteudu, on syytä äänestää sopimus kumoon. Sinänsä minulla ei ole mitään sitä vastaan, että kaupankäyntiä EU:n ja Yhdysvaltain välillä pyritään edistämään. Ahto Apajalahti
on ehtoja vastaan ”Globalization is creating a three-track society in which there will be the exploiters, the exploited and the outcasts, the people who are not even worth exploiting. Vrt. http://www.ratical.org/co-globalize/WTOandGWSfp.html
Ehtoni on, ettei sopimus vastaa y.o. määritelmää.
Mikael Böök
on ehtoja vastaan Jos halutaan sopia vapaakaupasta, niin sovitaan sitten vapaasta kaupasta eikä yhtään mistään muusta. Toisin sanoen, poistetaan vain tullit ja helpotetaan tavaran ja tiedon liikkumista – mutta ei poisteta kansallisia kuluttajansuoja- tai tietosuojasääntöjä, saati sitten anneta yrityksille mitään valtaa rajojen yli.Investointisuojia tai välimiesoikeuksia ei todellakaan kaivata demokratiaa syömään täällä, sen paremmin kuin Atlantin takanakaan; patentteja tai tekijänoikeuksia ei suinkaan pidä laajentaa, vaan niitä tulisi pikemminkin hiljalleen karsia. Esimerkiksi lääkepatenteista kärsii tällä hetkellä jo koko planeetta, eivät ainoastaan köyhät.Lisäksi kaikki tällaiset neuvottelut on käytävä täysin julkisesti alusta saakka, kuunnellen sekä kansalaisia että kansalaisjärjestöjä. Jos sopimuksesta on tulossa huono, niin peli vihellettäköön poikki, ja päättäjät aloittakoot alusta.Tarkennan siis vielä, että nykymuodoissaan en hyväksy CETAa tai TTIP:tä lainkaan. Molemmat tulee kaataa, kuten aikanaan ACTAlle tehtiin. Lisäksi EU:n tulisi kaikilla diplomaattisilla vaikutuskeinoillaan pyrkiä estämään myös vastaavan TPP-sopimuksen syntyminen Tyynenmeren alueella. Ville Hautakangas
on ehtoja vastaan Neuvottelut on käytävä avoimesti, mikä onkin vuotojen jälkeen parantunut. Vaikutusarvioinnit pitää tehdä monipuolisesti. Haluammeko kaupata perusoikeuksiemme ja demokratiamme kavennuksen ekonomistien laskennalliselle tulonlisäykselle? Päätöksentekoa ei saa siirtää epädemokraattisille välimiesoikeuksille (arbitrator). Yrityksille (luovine lakimiehineen, saamisia ostavine perintäfirmoineen) ei saa antaa mahdollisuutta haastaa valtioita oikeuteen. Toisaalta investointisuoja pitää jotenkin turvata. TTIP:tä on pidetty esimerkkisopimuksena möhemmälle Euroopan ja Kiinan väliselle sopimukselle, jota tarvittaisiin, jotta kiinalaisen oikeusjärjestelmän arvaamattomuuden riskiä saisi pienennettyä. Ehkä pitäisikin tukea Kiianan oikeusjärjestelmän kehittymistä. Janne P. Hukkinen
on ehtoja vastaan Vapaakauppasopimuksen tulee koskea vain kaupan esteiden ja hidasteiden helpottamista, esim. tullimaksuja. Siihen ei voi sisällyttää vaatimuksia, joiden avulla on mahdollista kävellä kansallisten lainsäädäntöjen yli tai aiheuttaa paikalliselle yritystoiminnalle haittaa (mm. kilpailua vääristämällä). Kuluttajansuoja ja tietosuoja ja yksityisyydensuoja on myös säilytettävä. Sopimuksen valmistelut on tehtävä avoimesti ja myös järjestöjen vaatimuksia on otettava huomioon. Satu Immonen
on ehtoja vastaan Kauppasopimusta ei voida hyväksyä ilman laajaa ja kattavaa yhteiskunnallista keskustelua sen sisällöstä. Erityisesti investointisuoja heikentää kansalaisyhteiskuntaa siirtämällä kansallista valtaa edelleen monikansallisille yrityksille. Lisäksi muualla kuin lehdistössä vuodettujen tietojen perusteella on syytä epäillä että tekijänoikeuslobby haluaa heikentää tiedon liikkumisen vapautta, yksityisyyden- ja kuluttajansuojaa sopimuksella.En voi hyväksyä sopimusta joka luovuttaa kansallisyhteisön valtaa, oikeuksia tai etuja koskevaa päätöksentekoa ulkomaille tai suljettuihin oikeussaleihin. Tapani Karvinen
on ehtoja vastaan Avomeisti käydyt neuvottelut.
Ei vakavia uhkia EU-kansalaisten perusoikeuksille.
Arto Lampila
on ehtoja vastaan Eurooppalaisten kuluttajansuojan pitää säilyä. Yhdysvalloissa asioineet varmasti tietävät, kuinka villiä markkinointi siellä on. Tuotteiden, erityisesti palveluiden, hintojen ja ehtojen vertailun pitää olla helppoa, mitä se ei Yhdysvalloissa ole. Esimerkiksi luottokorttien käyttöehdot antavat kuvan markinoiden eroista: http://www.bankrate.com/brm/news/debt/20040915a1.asp
Vaikka kilpailu on hyvä asia ja kilpailun rajoituksissa on mahdollisia haittoja, hallinnon tärkeä tehtävä on helpottaa kuluttajan elämää, niin ettei arkipäivän asioiden hoitaminen ole kohtuuttoman hankalaa tai aikaa vievää.Toisekseen, immateriaalioikeuksia eli aineettomia oikeuksia ei saa vahvistaa Euroopassa vaan päinvastoin niitä pitää pyrkiä karsimaan. Immateriaalioikeudet ovat ongelmallisia niiden valvonnan suhteen, joka helposti loukkaa ihmisten yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa. Ne ovat ongelmallisia myös kilpailun suhteen, mitä kautta ne haittaavat uuden teknologian käyttömahdollisuuksia sekä talouskehitystä. Yhdysvalloissa mm. ohjelmistopatentit ovat Eurooppaa laajemmin käytössä.Lisäksi Internetin neutraalisuutta ei saa vaarantaa ja kaavailtu investointisuoja heikentäisi demokratiaa. Sopimusneuvottelujen avoimuutta pitäisi kaiken kaikkiaan parantaa seurauksista laatia kunnon arviot ennen päätöksentekoa.
Mika Letonsaari
ei ole ehtoja vastaan

Janne Paalijärvi

 

on ehtoja vastaan Sopimuksessa pitäisi huomioida selvästi paremmin yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja sekä noudattaa Euroopan ihmisoikeuslainsäädäntöä. Tekijänoikeuksien ja patenttien osalta sopimuksen pitäisi olla käytännössä järkevä myös EU:n kansalaisten ja pienyritysten näkökulmasta. Demokratiaa heikentävää investointisuojaa, joka mahdollistaa valtioiden haastamisen oikeuteen lainsäädännöstä ei pidä ottaa käyttöön. Sopimusneuvotteluiden pitäisi kokonaisuudessaan olla nykyistä avoimempia. Petrus Pennanen
on ehtoja vastaan Kaikki tieto avoimeksi, jotta riippumattomat asiantuntijat voivat antaa asiaan lausuntonsa. Kaikki, mikä voi vähänkin kyseenalaistaa demokratian toteutumista EU:n jäsenvaltioissa on hylättävä. Kaikki, mikä vaikeuttaa pk-yrittäjien kilpailuasemaa on hylättävä. Yritysten valta yli demokraattisten valtioiden toiminnan on hylättävä. Investointisuojien tai pantenttiasioiden ei tulisi olla sopimuksen piirissä. Erittäin todennäköisesti sopimuksesta tulisi hylätä niin monta kohtaa, että sitä ei edes kannattaisi enää käsitellä. Mielestäni tämän sopimuksen kohdalla tulisi aloittaa lähes puhtaalta pöydältä ja suoraan kaikki avoimena, jotta se sopimuksille tyypillinen jargon tulee selvitettyä ennen, kuin kukaan päättää mistään mitään.Koko tämä kysymyksen asettelu on outo: Jos olisin vastannut, että ”Ei ole ehtoja”, jotta voisin tukea, silloinhan sanoisin kahdessa kysymyksessä kahta eri asiaa. Jos taas sanon, että on nämä ehdot, niin silloin väitän, että tuen sitä, mutta tietyin ehdoin. Pidän epätodennäköisenä sitä, että sopimuksen kohdista voitaisiin neuvotella siinä määrin, että sitä voitaisiin hyväksyä. Jonna Purojärvi
on ehtoja vastaan Sopimuseuvottelujen avoimuutta tulee lisätä, jotta tavallisella kansalaisella on todelliset mahdollisuudet tutustua siihen, mistä ja millä laajuudella neuvotteluja käydään.Sopimus ei saa aiheuttaa uhkaa valtioiden mahdollisuudelle päättää demokraattisesti siitä, mitkä asiat kuuluvat julkisen hallinnon piiriin, ja mitkä asiat voidaan jättää markkinoiden hoidettavaksi. Kaavailtu investointisuoja asettaa uhan tämän periaatteen toteutumiselle.Sopimus ei saa aiheuttaa uhkaa esimerkiksi yksityisyyden suojan, tietosuojan, kuluttajansuojan, palveluntarjoajien vastuuvapauden tai verkkoneutraliteetin toteutumiselle. Kaiken kaikkiaan sen on voitava katsoa palvelevan tavallisen eurooppalaisen kansalaisen etua. Saara Siintola

Suomen Keskusta

on ehtoja vastaan Ehtoni liittyvät maatalousasioihin ja mm. ruoan merkintöihin. Hormoniliha ja mm. GMO-tuotteet on eriytettävä sopimuksesta. Myös mm. investointisuojasopimukseen liittyy epäselvyyksiä siitä, missä mahdolliset (ja todennäköiset) riitatilanteet ratkaistaan ja minkä lainsäädännön mukaisesti. Timo Kaunisto
on ehtoja puolesta Yhdysvaltalaisten elintarvikkeiden tulee olla tuotettu samoilla ehdoilla kuin eurooppalaisten esim. ei gmo-tuotteita tai hormoneja. Investointisuoja pitää muotoilla niin, ettei kansallisvaltiot joudu korvaamaan yhdysvaltalaisille yrityksille tulonmenetyksiä, mikäli valtioiden lainsäädäntö estää tuotteiden menekin. Hanna Kosonen
On ehtoja vastaan Ruokaturvaa ja elintarviketurvallisuutta koskevat kysymykset. EU ei saa jäädä USA:n jalkoihin. Kuluttajan on jatkossa saatava entistä helpommin selville ruokansa alkuperä. GMO-merkinnät oltava.Ehtona hyväksymiselle on myös avoin prosessi. Jokainen alaviitekin sopimuksessa on katsottava ja punnittava tarkkaan. Jouni Ovaska
on ehtoja vastaan En hyväksy GMO-tuotteita ja suuryritysten mahdolliset kanteet valtiota vastaan eivät ole meille sopiva käytäntö. Hannu Takkula

Suomen kommunistinen puolue

On ehtoja vastaan Sopimuksessa keskeisiä ongelmakohtia on ns investointisuoja ja välimiesmenettely. Perustettaisiin erityinen markkinatuomioistuin, jossa eivät istu neutraalit tuomarit. Monikansalliset suuryhtiöt voisivat mahdollisesti haastaa oikeuteen kansallisvaltiot (Philip Morris on jo näin tehnyt) markkina-asemansa heikentämisestä.
Sopimuksen vaikutusalue on mielettömän laaja: ympäristön oikeuksista ja ilmastonmuutoksen torjunnan hidastamisesta kuluttajien oikeuksiin, geenimanipulaatioon laajassa mittakaavassa. TTIP.n valmistelu ei suju nyt demokraattisesti: neuvotteluasiakirjat eivät ole kansalaisyhteiskunnan, eivät edes parlamentaarikkojen, saatavilla. Vain yli 600 suuryritystä saa ne reaaliaikaisesti. Toukokuussa on päättynyt investointisuojaa koskeva kosmeettinen kansalaisyhteiskunnan kuuleminen.
Rita Dahl
On ehtoja vastaan Sopimuksen ei tule vahvistaa ylikansallisten yritysten asemaa kansallisten parlamenttien ylä- ja ulkopuolella vaan vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia turvata demokratiaa korporaatioiden ylivallalta. Hannu Hyvönen
ei ole ehtoja vastaan Julkisuuteen nyt tulleiden tietojen valossa sopimus on ehdottomasti hylättävä. En pidä ylipäätäänkään hyvänä vapaakaupan laajentamista, koska en katso sen nykypäivänä enää hyödyttävän ympäristöä tai ihmisiä, enkä parantavan yhteiskunnan tehokkuutta. Heikki Ketoharju
Ei ehtoja vastaan Nykyisenkaltainen järjestelmä ja sopimus ei missään tapauksessa tule olemaan sellainen, että äänestäisin sen hyväksymisen puolesta. Tuukka Koirikivi
Ei ehtoja vastaan Minä en hyväksy sopimusta missään olosuhteissa. Matti Laitinen
Ei ehtoja vastaan   Tero Pitkä
On ehtoja vastaan Ehtoja on niin monia, että sopimus toteutuessaan näillä ehdoilla tulisi vaikeuttamaan nykyisestään monikansallisten yritysten toimintaa, ei helpottamaan sitä, joten sitä ei toinen osapuoli hyväksyisi. Julkisen puolen tulisi päin vastoin lisätä otettaan ja oikeuttaan tiettyjen palveluiden tuottajana. Yksityisten toimijoiden toimintaa tulisi rajata, ei vapauttaa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto tulisi palauttaa täysin julkisen puolen hallintaan ja tehdä yksityinen harjoittaminen laittomaksi. Ensimmäisenä vammais- ja vanhuspalvelut kuntoon, eli pois kilpailutuksesta, samoin lasten- ja nuorisokodit. Susanna Rissanen
ei ole ehtoja vastaan En näe, että tätä sopimusta voitaisiin muuttaa niin paljon, että se olisi hyväksyttävä. Investointisuojan vahvistaminen, kansainväliset välimiesoikeudet, lainsäädännön esteiden purkaminen jne. ovat tässä hyvin keskeisessä roolissa ja samalla juuri se kaikkein ongelmallisin osuus.

Tiina Sandberg

 

On ehtoja vastaan EU:n ja vastaavasti USA:n pitää ensin muuttaa toimintansa perusarvoksi
ihmisten hyvinvoinnin ja rauhanpolitiikan edistäminen ja hyvinvointivaltion tukeminen
ja luopua nykyisestä perusarvostaan eli vapaaseen kilpailuun perustuvasta markkinataloudesta eli kapitalismista ja uskosta sen tuomaan jatkuvaan kasvuun. Sen jälkeen asiaa voidaan tarkastella uudelleen. Kun tämä kysymyksenne on suoraan sanoen kierosti asetettu, edellytän, ettei tätä vastaustani tilastoida vastaukseksi, että ehdollisesti kannattaisin sopimuksen hyväksymistä, koska sitä se ei tarkoita! Ilman suurta järjestelmämuutosta TTIP-sopimus jatkaisi samoja virheitä kuin EU:n sopimukset eli toimisi valtiovaltaa ja ay-liikettä vastaan muutamien isojen kapitalistien eduksi. Kriisit ja kuplat seuraisivat toisiaan kiihtyvällä tahdilla ja niitä yritettäisiin hoitaa sodilla ja siirtomaapolitiikalla.
Arjo Suonperä
On ehtoja vastaan En äänestäisi missään mudossa kaupalle lisävapauksia, jotka kaventaisivat kansalaisyhteiskuntaa, osallistuvaa demokratiaa ja kansojen itsemääräämisoikeuksia. Juha-Pekka Väisänen
Ei ehtoja vastaan   Iida Ylönen

Suomen kristillisdemokraatit

on ehtoja vastaan Kauppasopimuksiin tulee kirjata myös ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet. Vapaakauppaneuvottelut on käytävä mahdollisimman avoimesti. Vapaakauppasopimuksiin sisältyvää investointisuojaa saavat nauttia vain maan lakien ja määräysten mukaan maahan tehdyt sijoitukset. Määräykset voivat olla kuinka tiukkoja tahansa, kunhan ne ovat tasapuolisia ja syrjimättömiä kotimaisten ja ulkomaisten maahan jo tehtyjen sijoitusten suhteen. Investoijilla ei saa olla mahdollisuutta riitauttaa lakeja ja määräyksiä kansainväliseen riitojenratkaisuun menetettyjen tuotto-odotusten perusteella. Investointisuojaa ei tule ulottaa markkinoillepääsyyn. Komission tulee julkistaa investointeja koskeva tekstiluonnos ja käynnistää siitä avoin kuuleminen. EU-jäsenmailla tulee jatkossakin säilyä oikeus julistaa alueensa vapaaksi geenimanipulointia sisältävästä viljelystä sekä oikeus rajoittaa GMO -tuotteiden pääsyä markkinoilleen kansanterveydellisistä ja ympäristösyistä. Pirkka Aalto
On ehtoja puolesta Sopimuksen on oltava tasapuolinen sekä EU-alueen taloutta ja Suomen taloutta hyödyttävä.
Sopimus ei saa automaattisesti avata geenimanipuloitujen elintarvikkeiden pääsyä Euroopan markkinoille.
Sauli Ahvenjärvi
On ehtoja puolesta Euroopan parlamentti ohjeisti neuvottelumandaattia antaessaan useista ehdoista, samoin Suomi on esittänyt eduskunnan kautta kantojaan neuvottelumandaattiin. EU:n tavoitteissa keskeisiä ovat myös teollis- ja tekijänoikeudet, rahoituspalvelut ja tietosuoja.Lisäksi mm. maataloustuotteisiin, elintarvikemerkintöihin, ympäristöön ja terveydensuojeluun on esitetty ehtoja. Sopimuksen on taattava osapuolille oikeus tehdä niin tiukkoja lakeja ja määräyksiä kuin ne katsovat tarpeelliseksi, kunhan ne ovat tasapuolisia ja syrjimättömiä kotimaisten ja ulkomaisten myös jo maahan tehtyjen sijoitusten suhteen.Toisen osapuolen palvelujen ja yritysten tulee voida toimia samoin ehdoin markkinoilla kuin maan omat palvelut ja yritykset. Vapaakauppasopimuksen tekeminen ei tarkoita oikeutta toimia markkinoilla Suomen tai EU:n lainsäännöstä piittaamatta. Lisäksi riitojenratakaisumenetelmälle on löydettävä oikeudenmukainen ja avoin malli. Sari Essayah
On ehtoja puolesta Erityistesti investointisuojaa on tutkittava tarkasti ja siinä on vältettävä sekä ylilyöntejä että asian vähättelyä. Investointisuojaa koskevien säännösten sisällyttäminen on tavallista tämän tyyppisissä sopimuksissa ja tätä Suomikin on yleensä edellyttänyt sopimuskumppaneiltaan. Suoja ei kuitenkaan saa olla yliviritetty investoijan hyväksi tavalla joka käytännössä ”jäädyttäisi” lainsäädäntökehityksen ehkä vuosikymmeniksi eteenpäin. Ei voi olla niin, että ulkomainen investoija nauttisi täydellistä immuniteettia minkä tahansa lainsäädäntöä koskevan muutoksen suhteen. Itse asiassa en usko, että ne jotka käytännössä päättävät suorista investoinneista tätä lopulta itsekään edellyttävät. Pitkäaikaisia investointeja tehtäessä investointisuoja on yksi tekijä muiden joukossa. Investointisuoja on kuitenkin luotava sellaiseksi, että se poistaa riittävässä määrin pelot, jotka voivat haitata investointipäätösten tekemistä. On muistettava, että kysymys on pitkäkestoisten sijoitusten tekemisestä investoijalle tuntemattomassa oikeusjärjestelmässä. Tähän haasteeseen ja epävarmuuteen on pystyttävä vastaaman rationaalilla tavalla. Timo Keskitalo
On ehtoja puolesta EU:n jäsenmaiden ( kuten Suomen ) edut turvataan sopimuksessa vastaavalla tavalla kuin aiemmissa vastaavissa sopimuksissa esim. Kanadan kanssa Jukka-Pekka Kuokkanen
On ehtoja puolesta Eurooppa tarvitsee tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Pidän tärkeänä, että ympäristövaikutuksiin, terveyteen, turvallisuuteen ja sijoittajavastuuseen liittyvät kysymykset tulevat kattavasti huomioiduiksi. Kiinnittäisin huomioita myös tietojärjestelmiin liittyen yksityisyyden suojaan. Laura Peuhkuri
on ehtoja puolesta -Investointisuoja on alistettava kansalliselle lainsäädännölle. Valtiolle veto-oikeus markkinoille tuleviin tuotteisiin. Ulkomaiset yritykset eivät voi haastaa valtioita oikeuteen menetettyjen voitto-odotusten tähden.
-Pakkausmerkinnät: EU:n sisällä pakkauksissa on oltava merkintä esimerkiksi siitä, sisältääkö tuote GMO-aineita.
-Tiedon, tavaroiden ja palveluiden patenttioikeuskysymykset: millaisia muutoksia tälle sektorille?
Mia Puolimatka
On ehtoja vastaan Haluan lisää ja tarkempaa tietoa sopimuksen sisällöstä.. Erityisesti seuraavat asiat ovat tärkeitä:
1) Investointisuojasopimus ei saa johtaa riskeihin oikeusprosesseista yrityksen ja valtion välillä.
2) Erilaisia standardeja ykdenmukaistettaessa esim. työsuojeluun liittyen, tasoa ei saa madaltaa.
3) Erityisenä huolen aiheena ovat geenimanipuloitujen tuotteiden mahdollinen vapautuminen Euroopan markkinoille, Em tuotteiden terveysvaikutukset paljastuvat vasta vuosikymmenien kuluttua. Suomessa tällä hetkellä on käytössä geenimanipuloitu soija sikojen ja kanojen rehuna, päätyen toki sitten ravintoketjussa ihmiseenkin.
4) Suomessa maataloustuotteiden terveellisyys ja turvallisuus lähtee jo tuottajavaiheesta valmiiseen tuotteeseen asti. Esim. USAssa tälläiset ehdot ovat väljempiä ja keskitytään vain lopputuotteeseen, ei polkuihin alkutuotannnosta eteenpäin (esim. eläinten kohtelu).
Tiina Tuomela

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

 

On ehtoja puolesta – Kuluttajaturvallisuus ja ympäristönsuojelu on tietenkin turvattava.En tukisi sopimusta jotka päästäisivät GMO:t eurooppalaisille markkinoille.
– Investointisuojan tarkoituksenmukaisuudesta oikeussuojakeinona on vielä keskusteltava.
– TTIP olisi ideaali-tilanteessa sopimus joka hyödyttäisi etenkin pieniä ja keskikokoisia yrityksiä. Tämö olisi tärkeää myös sopimusehtoja pohdittaessa.
Alina Böling
On ehtoja puolesta   Silja Borgarsdóttir Sandelin
on ehtoja vastaan Sopimus ei saa vaarantaa tasapuolisen ja syrjimättömän lainsäädännön kehittämistä Suomessa ja EU:ssa tai vaarantaa korketasoisen terveyden- turvallisuuden, kuluttajien, työ-ja ympäristönsuojelun toteuttamista.Lähtökohtaisesti olen myönteinen sopimuksen solmimiselle, edellyttäen että ongelmakohdista voidaan sopia.

Christina Gestrin

 

On ehtoja puolesta   Åsa Gustafsson
On ehtoja puolesta Investontisuojaa koskevien kiistatilanteiden ratkasievan elimen täydellinen riippumattomuus, Niklas Mannfolk
on ehtoja vastaan Investointisuojan välimiesmenettely muutettava perusteellisesti. Björn Månsson

Suomen sosialidemokraattinen puolue

on ehtoja puolesta Riitakysymykset käsiteltävä normaalissa tuomioistuimissa, ei välitystuomioistuimessa Mikael Jungner
On ehtoja puolesta Jos vapaakauppasopimuksella saadaan ryhtiä (sosiaalista ulottuvuutta) Yhdysvaltojen talouteen, se voidaan hyväksyä. Missään tapauksessa se ei saa johtaa markkinoiden ehdoilla tapahtuvaan julkisten palvelujen tuottamiseen tai työehtojen ja työuojelun heikkenemiseen. Kimmo Kiljunen
On ehtoja vastaan Sosiaali- ja terveyspalvelut ja välttämättömyyshyödykkeitä tulee rajata pois ja kokonaisuutena neuvottelutuloksen pitää aikanaan olla tasapainoinen ja esim. kehitysmaiden vientiä syrjimätön.
Riidanratkaisumenettelyjä tulee rakentaa enemmän osapuolten yleisten tuomioistuinten varaan ja välttää asianajajavetoista välimiesmenettelyä.
Johannes Koskinen
on ehtoja puolesta Kauppa- ja investointisopimus ei saa rajoittaa demokraattista päätöksentekoa, ja erityisesti sen on turvattava työntekijöiden oikeuksiin, ympäristönsuojeluun, kuluttajansuojaan ja kansanterveyteen liittyvät kehittämistarpeet. Tässä valossa on kriittisesti arvioitava myös ehdotettua yritysten mahdollisuutta haastaa valtioita nykyisen kaltaiseen yksityiseen välimiesmenettelyyn (investor-state dispute settlement, ISDS). Riitojen ratkaisun on tapahduttava ensisijaisesti kansallisissa tuomioistuimissa. Miapetra Kumpula-Natri
On ehtoja vastaan Neuvottelujen etenemisen pitää olla julkisia, niin Euroopan parlamentin jäsenille kuin EU-kansalaisille.
Mitään erillistä välimiesoikeusmenettelyä ei tarvita, vaan riita-asiat on käsiteltävä sopijapuolten omissa tuomioistuimissa.
Sopimus ei saa uhata kansalaisten tai EU:n perusoikeuksia.
Nasima Razmyar
On ehtoja puolesta Kysymykseen, kannatanko sopimusta yleisesti: kyllä. Avoin kauppapolitiikka luo työpaikkoja, vilkastuttaa taloutta ja lisää kansainvälistä kilpailukykyä. Sopimusta ei kuitenkaan tule tavoitella ”hinnalla millä hyvänsä”. On tärkeää huolehtia siitä, etteivät paikalliset ja eurooppalaiset pienyrittäjät ja toimijat jää suurten monikansallisten yritysten jalkoihin.Oleellinen kysymys on: sisältääkö kauppa- ja investointisopimus investointisuojan ja riitojenratkaisumekanismin takia riskejä Suomen demokratialle. Mielestäni kyllä, mutta asiassa on turha olla musta-valkoinen. Uhkakuvana on, että EU joutuisi antamaan USA:laisille yrityksille samanlaisen toimintavapauden, kuin mikä niillä on USA:ssa liittovaltioiden ja osavaltioiden lakien nojalla. Tällöin vaarana on, ettei monikansallisten yritysten tarvitsisi noudattaa suomalaisia periaatteita. Moni asiantuntija onkin tämän nojalla jo ilmaissut huolensa siitä, että pahimmassa tapauksessa myös Suomi joutuisi maksumieheksi. Lisäksi välimiestuomioistuimet ovat useassa päätöksessään viitanneet kintaalla ihmis- ja ympäristöoikeudellisille seikoille, jotka meillä Euroopassa ovat tärkeitä.Investointisuojan tulisi olla sellainen, että se edistää reilua kanssakäymistä. Pahimmillaan investointisuoja mahdollistaisi esimerkiksi kaivosteollisuudessa kansainväliset korvausvaatimukset, vaikka kaivos rikkoisi paikallista ympäristölainsäädäntöä.Esittämäni seikat vaativat siten lisäneuvotteluja, joissa myös Euroopan parlamentin on voitava olla mukana. Asia on käsittelyssä parlamentin INTA-valiokunnassa. Mitro Repo
On ehtoja puolesta Ehtoina sopimuksen hyväksymiselle on mm. ei-sitoutuminen geenimanipuloituihin elintarvikkeisiin, työehtolainsäädännön osalta alipalkkaukseen ja työehtojen heikentämiseen suomalaisesta tasosta, julkisissa hankinnoissa täyden vallan antaminen kansainväliselle päätöksenteolle, palveluiden kaupassa yksityisen sektorin täydelliselle vallalle julkisen kustannuksella. Myös kuluttajansuojaan haluaisin eurooppalaisella tasolla olla asettamassa kuluttajaa turvaavia ehtoja edelleen. Tuula Peltonen
on ehtoja vastaan Että neuvottelut ja neuvotteluasiakirjat avataan julkisiksi.Että kaikkia EU:ssa ja Suomessa jo sovittuja tai valmistelussa olevia ympäristönsuojeluun, resurssien tehokkaaseen käyttöön tai energiapolitiikkaan liittyviä määräyksiä ja sopimuksia kunnioitetaan.Sama koskee muuta kuluttajansuojaa ja työntekijöiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä.Erityisesti on suojeltava julkisen sektorin oikeutta tuottaa itse verovaroilla kustannettavia peruspalveluita ja infrastruktuureja. Kaarin Taipale
On ehtoja vastaan Prosessi:
– neuvottelumandaatti ja kannat avoimeksi;
– Lissabonin sopimuksen art 207 perusteella TTIPin hyväksyntä edellyttää EU-maiden yksimielistä päätöstä.
– Ei päätöstä ilman EU:n komission ym TTIPin puolesta esittämien ”tutkimukseen” pohjautuvien arvioiden kriittistä analyysia.
Sisältö:
– Ei esitetylle riitojenratkaisumenettelylle;
– ILOn työnormien poliittinen ja juridinen ensisijaisuus TTIP-ehtoihin verrattuna;
– Ei GATS-sopimusta pidemmälle meneviä sitoumuksia hyvinvointipolitiikassa;
– Ei alentavia vaikutuksia kuluttajansuojaan, erityisesti elintarvikkeiden kohdalla;
– Ei GMO-tuotteille;
– Ei finanssialan deregulaatiolle;
– Tiukka ilmastopoliittinen seula, ei fossiilikapitalismille.
– Kyllä tehokkaalle sanktiojärjestelmälle, jolla turvataan ympäristönormien ja ihmisoikeuksien etusija kaupan oikeuksiin nähden.
Thomas Wallgren

Vasemmistoliitto

Ei ehtoja vastaan En tue sopimusta millään ehdoilla. Vasemmistoliitto vaatii eurovaaliohjelmassaan neuvotteluiden keskeyttämistä. Li Andersson
On ehtoja vastaan Investointisuojasäännökset sopimuksessa eivät saa kaventaa valtioiden mahdollisuuksia asettaa yritystoiminnalle rajoituksia liittyen sosiaalisiin tai ekologisiin näkökohtiin.
Lisäksi julkisten palveluiden tuotantoa ei pidä avata markkinoille.
Myös tiedossa oleva riitojenratkaisumekanismi tarkoittaa käytännössä tuomioistuinten vallan yksityistämistä. Yksityisillä sijoittajilla ei pidä olla mahdollisuutta haastaa valtioita kansainvälisiin välimiesoikeuksiin.
Antero Eerola
On ehtoja vastaan Nykyiset neuvottelut on keskeytettävä ja sopimus hylättävä. Sopimus voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn sillä ehdolla, että neuvotteluasemat ja taustajoukot ovat julkisia, että kansalaisjärjestöt pääsevät osallistumaan sopimuksen valmisteluun ja että varmistetaan kansallisen lainsäädännön ja EU-lainsäädännön pätevyys myös sopimuksen jälkeen. Toivo Haimi
On ehtoja vastaan Demokraattisen ja poliittisen päätöksenteon on oltava kaikkien valtioiden oikeus. Meitä ei pidä ohjata pelko siitä, että valtio voi joutua maksamaan kalliita oikeuskuluja ja kattavia korvauksia jos haluaa muuttaa esimerkiksi ympäristölainsäädäntöään. Mitään sopimusta, jossa on olemassa edes uhka demokraattisten perusoikeuksien polkumyyntiin ei tule allekirjoittaa. Tämänhetkisten neuvottelutietojen ja nykyisen sopimuspohjan osalta, sopimusta ei voi pitää Suomen etujen mukaisena. Sopimusta on myyty meille työpaikkojen tuojana ja viennin edistäjänä. Yllättäen sopimusehdot näyttävät hyödyttävän kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia enemmän kuin eurooppalaisia ihmisiä.Maiden itsemääräämisoikeus pitää olla turvattu omiin asioihinsa ja myös tavallisten kanalaisten asema pitää kyetä turvataamaan Merja Kyllönen
On ehtoja vastaan Mikäli avoimuutta ei lisätä ja julkisia palveluita turvata, tai sopimukseen sisältyy demokratiaa uhkaava investointisuoja, pitää sopimus hylätä. Annika Lapintie
On ehtoja vastaan En kannata koko TTIP-sopimusta. Minimissään julkiset palvelut on jätettävä sen ulkopuolelle: koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut, investointisuoja, yksityisyyden suoja, ympäristö, vesi, energia, tuotemerkinnät (kuten GMO) ja patenttikysymykset. Samoin ay-oikeudet on rajattava pois sopimuksen vaikutuspiiristä. Verotus ja muu rahoitusmarkkinoiden sekä talouden sääntely on myös rajattava sopimuksen ulkopuolelle.

Pia Lohikoski

 

on ehtoja vastaan Investointisuoja ei saa siirtää valtaa demokratialta suuryrityksille, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys on oltava vahavasti sisäänkirjoitettuna sopimukseen. Välimiesoikeudesta on luovuttava, kansallinen lainsäädäntö riittää. Suomalaiset kuntien tarjoamat hyvinvointipalvelut on turvattava, ne on jatkossakin ollatava mahdollista tuottaa kunnan omana tuotantona. Silvia Modig
Ei ehtoja vastaan . Janne Nieminen
Ei ehtoja vastaan Kysymys on kuin onkin hieman hankalasti muotoiltu niille, jotka ovat jo vastanneet kohtaan 1 ”vastaan”…. Heikki Patomäki
Ei ehtoja vastaan   Petri Pekkola
on ehtoja vastaan Käytännössä ehtoni ovat niin tiukat, ettei sopimusta tultaisi hyväksymään nykyisissä poliittisissa raameissa. Eurovaaleissa tullee siirtymä vasemmalle, mutta vastaava pitäisi tapahtua myös Yhdysvalloissa ja EU:n jäsenmaissa.Investointisuoja on poistettava ja tehtävä kaikki vähimmäisnormitus aina kehittyneemmän osapuolen mukaan Se tarkoittaa, että EU:n olisi esimerkiksi ensi tilassa omaksuttava tiukempi finanssisektorin sääntely ja Yhdysvaltain mm. parempi kuluttajansuoja. Tietysti nämä pitäisi tehdä joka tapauksessa, mutta sopimuksessa on pelko, että tehtäisiin molemmin puolin Atlanttia huonomman mukaan.Molemmin puolin pitää jatkossakin aina olla demokraattinen mahdollisuus tehdä asioita paremmin kauppajärjestelyjen sitä rajoittamatta. Jussi Saramo
On ehtoja vastaan Ehdoton ehto on se, ettei sopimus saa vaikeuttaa valtioiden harjoittamaa demokraattista sääntelyä tai pakottaa valtiota ja kuntia pakkoyksityistämiseen. Sopimuksen pitäisi muuttua melko paljon siitä mitä se nyt vaikuttaa olevan, jotta voisin sen hyväksyä. Hanna Sarkkinen
On ehtoja vastaan – Sopimuksessa ei pidä olla pykäliä, jotka rajoittavat EU:n jäsenvaltioiden oikeutta päättää asioistaan, kuten palveluiden järjestämisen tavoista, ympäristön suojelusta, kuluttajasuojasta, terveyden edistämisestä tai kansalaisoikeuksista.
– Sopimusneuvotteluista on käytävä avoin keskustelu ennen päätöksentekoa kaikissa jäsenmaissa ja sopimuksesta on järjestettävä kansanäänestys.
– Sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä pitää päättää europarlamentissa.
Sinikka Torkkola
On ehtoja vastaan Investointisuojasopimus on oltava sellainen, mikä ei vaaranna työelämän, ympäristön, elintarviketurvallisuuden, kuluttajasuojan, terveydenhuollon turvallisuutta ja oikeutta edelleen parantaa sitä.
Välimiesmenettelystä iitojen sovittelussa luovuttava
Kari Uotila

Vihreä liitto

 

on ehtoja vastaan Olen erityisen huolissani investointisuojasta ja sitä koskevasta riito­jenratkaisumenettelyn vaikutuksista lainsäädäntöön. Sopimus ei saa missään tapauksessa heikentää nykyistä EU-lainsäädäntöä eli laskea eurooppalaista ympäristön tai kuluttajansuojaa. Vapaakauppasopimus ei saa estää Suomen oikeutta asettaa omia vaatimustasoja esimerkiksi ympäristönsuojeluun, elintarviketurvallisuuteen tai terveydenhuol­toon. Outi Alanko-Kahiluoto
On ehtoja puolesta Rahoitusmarkkinoiden sääntelyä tulee kiristää nykyisestä. Työehtolainsäädäntö ei voi muuttua oleellisesti.
Yksilön suojaa tulee vahvistaa. Internetin valvonta ei saa tarkoittaa kenenthansa vakoilun laillistamista.
Tuotteissa on säilyttävä alkuperämerkinnät ja maininta esim. geenimanipuloinnista.
Harri Auvinen
On ehtoja vastaan Avoimuus ja läpinäkyvyys kunniaan. Ylikansallisten yhtiöiden mahdollisuus haastaa valtiot oikeuteen, mikäli lainsäädäntö vähentää voittoja, on poistettava. GMO pidettävä EU:n ulkopuolella. Anne Bland
on ehtoja vastaan Investointisuojaa ei voida hyväksyä.Kuluttajansuoja ja ruokaturva ei saa heikentyä, ei myöskään mahdollisuus tiukentaa ympäristö- tai muuta lainsäädäntöä. Tarja Cronberg
On ehtoja vastaan Sen varmistaminen, etteivät yhdysvaltalaiset yritykset saa mahdollisuutta haastaa EU:ta ja EU-valtioita oikeuteen ympäristö-, työ-, kuluttajansuoja- ym. lainsäädännöstä ja estää niiden parantamista. – Edellytän myös sopimusneuvottelujen avoimuutta. Heidi Hautala
On ehtoja vastaan Sopimus ei saa heikentää kuluttajansuojaa tai eurooppalaista lainsäädäntöä. Sopimus ei saa tuoda mukanaan ISDS-metodeja, jotka vaarantavat paitsi demokratian, myös ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi tehtyä lainsäädäntöä. Sopimus täytyy vastedes neuvotella avoimemmin niin, että parlamentilla on pääsy dokumentteihin. Saara Ilvessalo
on ehtoja vastaan Hyvin paljon ehtoja – koko sopimuksen luonne on täysin muututtava.
– Ei huononneta kuluttajan suojaa, ympäristölainsäädäntöä tai ympäristölupakäytäntöjä, ei terveyteen vaikuttavia asioita, eikä tietosuojaa.
– Ei ns. investointisuojaa. Se pelkkää rahastusta, ja luotu epävakaisia kehitysmaita varten.
– Ei välimiesoikeutta, vaan EU:n normaali oikeuslaitos riitoihin.
– Ei saa tappaa paikallisia pienyrityksiä ja suosia monikansallisten yritysten halpatuotantoa.
– Sopimus lisäisi työttömyyttä, mikä ei myöskään ole hyväksyttävää.
– Sopimuksen vaikutuksia tulisi avoimesti tarkastella ja sopimuksen tarkasta sisällöstä käydä laaja kansalaiskeskustelu.
EU:n ja USA:n vapaakauppasopimusta ei tule hyväksyä, sillä se vaikeuttaisi mm. tuotteiden alkuperän selvittämistä. EU:n ja USA:n vapaakauppasopimuksen hyötyjinä olisivat ne suuryritykset, jotka tuottavat tuotteensa halpamaissa mahdollisimman vähin kustannuksin välittämättä ympäristöstä, työoloista tai terveydestä.
Sirpa Siru Kauppinen
on ehtoja vastaan Neuvottelut täytyy saada avoimiksi. Kaikki niihin osallistuneet tahot pitää kirjata ylös ja investointisuojan valossa ei saa olla mahdollista yrityksille haastaa valtioita oikeuteen niiden suojellessa ihmisiä ja ympäristöä. Maria Ohisalo
on ehtoja vastaan Olisin valmis hyväksymään sopimuksen, jos olisin vakuuttunut, että se ei heikennä työelämän normeja eikä ympäristön- ja terveydensuojelun tasoa eikä rajoittaisi näiden normien kehittymistä myöskään jatkossa.Toistaiseksi sopimusteksteistä on niin vähän tietoa, että on hyvin vaikea esittää arvioita siitä, näyttävätkö riskit toteutuvan. Olen sitä mieltä, että neuvotteluissa kannattaisi olla avoin aivan toisella tavalla kuin nyt ollaan.Investointisuojan osalta myös paljon pohtimisen arvoista ja olen sitä mieltä, että nykymuotoista investointisuojasopimuksiin sisältyvää riitojenratkaisua välimiesmenettelyssä ttähän sopimukseen ei tulisi siällyttää. Anni Sinnemäki
On ehtoja vastaan Sopimus ei saa heikentää Euroopan ympäristönsuojelun, kuluttajansuojan, elintarviketurvallisuuden, julkisten palveluiden ym. tasoa eikä vaarantaa sen edistämistä tulevaisuudessa. Oras Tynkkynen
Mainokset