Julkilausumia

Yli 50 tutkijan allekirjoittama julkilausuma EU:n ja USA:n välisistä kauppaneuvotteluista 7.5.2014

Pääministerin ilmoitus Suomen eduskunnalle transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppannussopimuksesta: Pääministerin ilmoitus. 19.3.2014

Seitsemän valtion kansanedustajien vaatimus TPP-sopimuksen tekstien julkistamisesta: TPP Legislators for Transparency. 11.2.2014

Yli 550 yhdysvaltalaisen järjestön kannanotto: Over 550 Groups Urge Opposition to Fast Track 27.1.2014

Euroopan ympäristöjärjestöjen liiton European Environmental Bureaun kannanotto: Regulatory rollback: how TTIP puts the environment at risk 21.1.2014

Seattle to Brussels Networkin kannanotto sijoittaja-valtio riitojensovittelun korjaamisesta: S2B refutes European Commission’s defense of controversial investor-to-state dispute settlement 20.1.2014

249 ympäristöjärjestön avoin kirje fossiilisista energianlähteistä: Unconventional fossil fuels / Environmental Impact Assessment (EIA) Directive & other projects from the European Institutions 16.1.2014

Kymmenen kansainvälisen terveydenhoito-, demokratia- ja ympäristöjärjestön kannanotto eurooppalaisen yhteiskuntamallin säilyttämisestä: TTIP puts the EU’s environmental and social policies on the line 13.1.2014

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen julkilausuma: EU:n ja Yhdysvaltain kauppasopimus on vakava uhka demokratialle 19.12.2013

175 kansalaisjärjestön avoin kirje sijoittaja-valtio riitojensovittelusta: Opposition to the investor-state dispute settlement (ISDS) in the Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 16.12.2013

Immateriaalioikeusasiantuntijoiden kannanotto: Global Congress Declaration on Fundamental Public Interest Principles for International Intellectual Property Negotiations 13.12.2013

Työmarkkinajärjestöjen AFL-CIO, ITUC ja ETUC avoin kirje lääkinnällisten tuotteiden hinnoittelusta: Grave concern over US negotiating position on medicines and medical equipment 12.12.2013

Hollannin parlamentin kanta sijoittaja-valtio riitojensovitteluun: Critical Dutch parliament resolution on investor – state dispute settlement 3.12.2013

Yli 50 järjestön ehdotus EU:n kauppapolitiikan uudistamiseksi: Alternative Trade Mandate 26.11.2013